Yhteystiedot

Eeva Jäntti puheenjohtaja
Talon vuokraus
Saikarintie 3584
puh. 040 824 6219

Tuija Jetsonen sihteeri
0405769391

TOIMINTAA

SÄHLY
Sunnuntaisin klo. 18 alkaen

DARTS-TIKKAKERHO
Sunnuntaisin klo. 13

Talolta löytyy myös sulkapalloverkko ja -mailoja, joten halutessaan voi myös sulkapalloa käydä pelailemassa.

Uusimmat kuvat

Nuorisoseuran jäseneksi voivat liittyä kaikki kyläläiset ja se on tosissaan toivottavaa, sekä muut lähiseudun asukkaat. Tervetulleiksi toivotetetaan myös kesäasukkaat. Olisikin toivottavaa, että kesäasukkaat tulisivat neurisoseuran toimintaan mukaan ja siten omalta osaltaan toisivat omia näkemyksiään ja toivomuksiaan siitä mitä toimintaa kyläyhteisössä voitaisiin kehittää kaikkien viihtyvyyden parantamiseksi.

Seurantalo on palanut 1980 luvulla ja uusi on rakennettu talkootyönä, talkootyö on ollut mittava ponnistus kyläläisiltä, siksi onkin tärkeää, että talossa riittää toimintaa ja että sen käyttökustannukset saadaan katettua, se ei onnistu harvalukuisella joukolla, vaan siinä tarvitaan sitä samaa talkoohenkeä kuin talon rakentamisessakin, näin ollen olisi saatava koko yhteisö mukaan toimimaan ja kantamaan kortensa kekoon että komea talo ei jää heitteille, yhdessä tekemisessä kasvaa myös yhteellisyys ja viihtyvyys, niin vakituisilla asukkailla kuin kesäasukkaillakin.

Joskus on Niinivedellä toiminut erikseen kylätoimikunta, mutta sitten on huomattu, että siinä toimivat samat henkilöt kuin Nuorisoseurassa, siksi nämä toiminnot on yhdistetty.

Nuorisoseuran jäsenmaksu on 15€ / perheeltä. Kaikki perheen jäsenet ja heidän syntymävuosi kirjataan liittymisen yhteydessä.